8 czerwca 2016

Słowniczek

Pozycje – dachi
fudo dachi – pozycja wyjściowa (otwarta) – stopy na zewnątrz
musubi dachi – pozycja medytacji (stojąc)
haisoku dachi – pozycja (stopy razem)
heiko dachi – pozycja równoległa
moro ashi dachi – pozycja obunóż
yohei dachi – pozycja gotowości
uchihajiji dachi – pozycja – stopy do środka
kiba dachi – pozycja jeźdźca
shiko dachi – pozycja zapaśnika sumo
zenkutsu dachi – pozycja wykroczna
sanchin dachi – pozycja trójkątów
kokutsu dachi – pozycja zakroczna
neko ashi dachi – pozycja kota
tsuru ashi dachi – pozycja żurawia
kake dachi – pozycja „hak”
soshin dachi – pozycja w przysiadzie

Kierunki:
mae – w przód
mawashi – okrężnie
ushiro – w tył
yoko – w bok
age – w górę
oroshi – w dół
shita – od dołu
soto – do środka
uchi – na zewnątrz
ura – odwrotnie
hantli – zmiana pozycji
mawatte – obrót
naore – powrót
shomen – przód, front, czoło
tate – wzdłuż
migi – prawa strona
hidari – lewa strona

Techniki:
dachi – pozycje nóg
kamaete – pozycje rąk
tsuki – pchnięcia
uchi – uderzenia
tenscho – nakrycia
uke – bloki
geri – kopnięcia
kari – podcięcia
pady – ukemi
rzuty – nage
kontrataki – kosaho
kombinacje – renroku
uniki – ryusui

Uderzenia/pchnięcia pięścią – seiken tsuki
seiken oi tsuki – pchnięcie pięścią normalne (ręką zgodną z nogą wykroczną)
seiken gyaku tsuki – pchnięcie pięścią przeciwne (ręką przeciwną do nogi wykrocznej)
seiken (chudan, jodan, gedan) tsuki- pchniecie pięścią (środkowe, górne, dolne)
seiken morote tsuki (chudan, jodan, gedan) – pchnięcie pięścią oburącz na trzy strefy (środkowe, górne, dolne)
seiken sanbon tsuki (chdan, jodan, gedan) – potrójne pchnięcie pięścią na trzy strefy (środkowe, górne, dolne)
seiken morote sanbon tsuki (chudan, jodan, gedan) – potrójne pchnięcie pięścią oburącz na trzy strefy (środkowe, górne, dolne)
seiken ago uchi – uderzenie pięścią w podbródek pięścią
seiken (chudan, jodan) mawashi uchi – uderzenie okrężne pięścią (na strefę środkową, górną)
seiken tate tsuki – pchniecie pięścią (ulozona wydluz) – strzal
seiken jun tsuki – pchnięcie pięścią z poparciem ciała
yama tsuki – pchnięcie pięścią podwójne „góra-dół”

Uderzenia/pchnięcia odwróconą pięścią – uraken seiken tsuki
urake shita uchi (tsuki) – uderzenie z dołu (w splot słoneczny) odwrócona pięścią
uraken age uchi (tsuki) – uderzenie z dołu (podbródkowe) odwróconą pięścią
uraken shomen uchi – uderzenie w przód odwróconą pięścią
uraken sayu uchi – uderzenie w bok odwrócona pięścią
uraken hizo uchi – uderzenie w żebra odwróconą pięścią
uraken ganmen oroshi uchi – uderzenie z góry odwróconą pięścią
uraken mawashi uchi – uderzenie okrężne odwróconą pięścią

Uderzenia/pchnięcia podstawą dłoni – shotei
shotei (chudan, jodan, gedan) tsuki – pchnięcie (środkowe, górne, dolne) podstawa dłoni
shotei sanbon tsuki (chudan, jodan, gedan) – potrójne pchnięcie podstawą dłoni na trzy strefy (środkowe, górne, dolne)

Uderzenia „pięść młot” – tettsui
tettsui oroshi ganmen uchi – uderzenie pięścią „młotem” z góry w twarz
tettsui komi kami uchi – uderzenie pięścią „młotem” w skroń
tettsui hizo uchi – uderzenie pięścią „młotem” w żebra
tettsui (chudan, jodan, gedan) yoko uchi – uderzenie pięścią „młotem” w bok (strefa środkowa, górna i dolna)

Uderzenia zewnętrznym kantem dłoni – shuto
shuto sakotsu uchi – uderzenie w obojczyk zewnętrznym kantem dłoni
shuto sakotsu uchi komi – uderzenie frontalne w obojczyk zewnętrznym kantem dłoni
shuto (yoko) ganmen uchi – uderzenie w skroń zewnętrznym kantem dłoni
shuto hizo uchi – uderzenie w żebra zewnętrznym kantem dłoni
shuto jodan uchi uchi – uderzenie na zewnątrz zewnętrznym kantem dłoni

Uderzenia łokciem – hiji ate/uchi
hiji (chudan, jodan) ate – uderzenie łokciem (na strefę środkowa i górną)
hiji ago uchi – uderzenie łokciem w podbródek
hiji ushiro ate – uderzenie łokciem w tył
hiji oroshi uchi – uderzenie łokciem z góry w dół
mae hiji ate – uderzenie łokciem w przód

Nakrycia – tensho
tensho soto-uke – nakrycie z zewnątrz
tensho uchi-uke – nakrycie z wewnątrz
tensho mawashi-uke – nakrycie okrężne

Bloki z zaciśniętą pięścią – seiken uke
seiken chudan soto uke – blok do wewnątrz na strefę środkową
seiken jodan uke – blok na górną strefę
seiken chudan uchi uke – blok na zewnątrz na strefę środkową
seiken mae gedan barai – blok na strefę dolną
seiken mawashi gedan barai – blok okrężny na strefę dolną
seiken chudan uchi uke – blok na zewnątrz na strefę środkową
seiken jodan juji uke – blok krzyżowy na strefę górną
seiken gedan juji uke- blok krzyżowy na strefę dolną
seiken morote chudan uchi uke – blok oburącz na zewnątrz na strefę środkową

Bloki kantem dłoni – shuto uke
shuto mawashi uke – blok okrężny kantem dłoni
shuto mae mawashi uke – blok okrężny kantem dłoni z przodu
shuto jodan uke – blok górny kantem dłoni
shuto chudan soto uke – blok kantem dłoni do wewnątrz na strefę środkową
shuto chudan uchi uke – blok kantem dłoni na zewnątrz na strefę środkową
shuto mae gedan barai – blok dolny kantem dłoni
shuto jodan uchi uke – blok kantem dłoni na zewnątrz na strefę górną
shuto jodan juji uke – blok krzyżowy kantem dłoni na strefę górną
shuto gedan juji uke – blok krzyżowy kantem dłoni na strefę dolną

Bloki podstawą dłoni – shotei uke
shotei jodan uke – blok podstawa dłoni na strefe górną
shotei chudan soto uke – blok podstawą dłoni do wewnątrz na strefę środkową
shotei gedan uke – blok dolny podstawą dłoni

Bloki nogą
hiza-uke – blok kolanem
sune-uke – blok golenią
soto kaji-uke – blok udem do wewnątrz
uchi kaji-uke – blok udem do zewnątrz
teisoku soto mawashi-uke – blok okrężny stopą do wewnątrz
haisoku-uke – blok podbiciem
teisoku-uke – bloki wewnętrzną częścią stopy

Inne bloki:
koken uke jodan, chudan, gedan – blok przegubem na strefę górną, środkową, dolną
mae mawashi-uke – blok okrężny w przód
morote-uke – blok podwójny ze wsparciem

Kopnięcia – geri
hiza geri – kopnięcie kolanem
kin geri – kopnięcie w krocze
chusoku (chudan, jodan) mae geri – kopnięcie w przód poduszką stopy na strefę środkową, górną
chusoku mae keage – kopnięcie prostą nogą w górę poduszką stopy
sokuto yoko keage – kopnięcie prostą nogą w bok kantem stopy
sokuto kansetsu geri – kopnięcie zewnętrznym kantem stopy w staw kolanowy
sokuto (chudan, jodan) yoko geri – kopnięcie w bok kantem stopy (środkowe, górne)
chusoku (gedan, chudan, jodan) mawashi geri – kopnięcie okrężne poduszką stopy (dolne, środkowe, górne)
chusoku (gedan, chudan, jodan) mawashi geri – kopnięcie okrężne poduszką stopy (dolne, środkowe, górne)
teisoku soto mawashi keage – kopnięcie okrężne prostą nogą do środka (wewnętrznym kantem stopy)
sokuto (haisoku) uchi mawashi keage – kopnięcie okrężne prostą nogą na zewnątrz (zewnętrznym kantem stopy)
kakato mae oroshi geri – kopnięcie piętą w dół
kakato ushiro keage – kopnięcie prostą nogą w tył (piętą)
haisoku (gedan, chudan, jodan) mawashi geri – kopnięcie okrężne sklepieniem stopy (dolne, środkowe, górne)
kakato (gedan, chudan, jodan) ushiro geri – kopnięcie w tył piętą (dolne, środkowe, górne)
ushiro mawashi geri (gedan, chudan, jodan) – kopnięcie okrężne w tył (dolne, środkowe, górne)
kake geri (gedan, chudan, jodan) – kopnięcie „hakowe” (dolne, środkowe, górne)
tobi mae-geri – kopnięcie w przód z wyskoku
tobi nidan geri – podwójne kopnięcie z wyskoku
tobi hiza-geri – kopnięcie kolanem z wyskoku
tobi yoko-geri – kopnięcie w bok z wyskoku
tobi mawashi-geri – kopnięcie okrężne z wyskoku
tobi ushiro-geri – kopnięcie w tył z wyskoku
tobi ura yoko-geri – kopnięcie w bok odwrotne z wyskoku
tobi ura ushiro-geri – kopnięcie w tył odwrotne z wyskoku
tobi ura ushiro mawashi-geri – kopnięcie okrężne tylne odwrotne z wyskoku
tobi soto mawashi-geri – kopnięcie okrężne wewnętrzne z wyskoku
tobi uchi mawashi-geri – kopnięcie okrężne zewnętrzne z wyskoku
tobi ura gedan ushiro mawashi-geri – kopnięcie okrężne dolne odwrotne z wyskoku

Powierzchnie atakujące i blokujące
chusoku – poduszka stopy
haisoku – sklepienie stopy
haito -wewnętrzna krawędź dłoni (od strony kciuka)
hiji – łokieć
hiza – kolano
ippon nukite – dłoń „włócznia” (uderzenie 1 palcem- wskazującym)
kakato -pięta
koken – przegub dłoni
nihon nukite – dłoń „włócznia” (uderzenie 2 palcami – wskazującym i środkowym)
seiken – pięść
shotei – podstawa dłoni
shuto – zewnętrzna krawędź dłoni
sokuto – zewnętrzna krawędź stopy
sune – goleń
teisoku – wewnętrzna krawędź stopy
tettsui – pięść młot
uraken – odwrócona pięść
yohon nukite – dłoń „włócznia” (palce razem)

Podstawowe terminy sędziowskie:
shomen ni rei – ukłon w stronę stolika sędziowskiego
shushin ni rei – ukłon w stronę sędziego maty
otagai ni rei – ukłon w stronę przeciwnika
Kamaete – przyjęcie pozycji walki
Hajime – rozpoczęcie walki
Chui Ichi – pierwsze ostrzeżenie
Chui ni – drugie ostrzeżenie
Genten ichi – pierwsza kara – minus 1 punkt
Genten ni – druga kara i ostatnia – minus 2 punkty
Shikkaku – dyskwalifikacja
Seiza – polecenie siadu klęcznego na piętach
wazari – pół punkta
Ippon – nokaut; koniec walki
Yame – przerwanie walki
Hantei – werdykt
Hantei onegai shimasu – proszę wydać werdykt
Hikiwake – remis
Shiro – biały (oznaczenie zawodnika)
Aka – czerwony (oznaczenie zawodnika)
Akuszu – podać sobie rece

Inne przydatne pojęcia:
aka – czerwony
arigato – dziękuję
ashi – noga
atama – głowa
ate – uderzenia (łokciem)
banzai – sto lat!
Barai – zagarniecie
Bo-jutsu – sztuka walki kijem
Budo – sztuki wojenne
Chanoju – sztuka parzenia herbaty
chudan – strefa środkowa
dan – stopień mistrzowski
do – droga
dojo – sala ćwiczeń
domo arigato – dziękuję bardzov empi/hiji – łokieć
fu – otwarty
ganmen – skroń, twarz
gedan – strefa dolna
geri – kopniecie
gohon – pięciokrotny
gyaku – przeciwnie
hai – tak
hajime – początek, zaczynać
hara – splot słoneczny
hiza – kolano
hizo – żebra
ibuki – oddychanie respirujące
ippon – pojedynczy
jiyu – wolna
jodan – strefa górna
juji – krzyż
jutsu – sztuka, umiejętność
kabuki – japoński teatr
Kai – organizacja
Kaji – udo
Kake – zahaczać
Kami – prowadzone
Kamikaze – boski wiatr
Kan – szkoła, budynek
kancho – dyrektor
kansetsu – staw
kara – pusty, pusta
karateki – ubranie do karate
karateka – ćwiczący karate
kata – forma, kształt
keage (keri-age) kopniecie w górę prosta noga
kenjutsu – sztuka walki mieczem
kiai – okrzyk
kiba – jeździec
kin – krocze
kome – włosy na głowie
kubi – szyja
kumite – walka
kyoku – biegun, ekstremum, mistrzostwo
kyu – stopień uczniowski
makiwara – jap. przyrząd do ćwiczeń
mate -przerwać, puścić
mawashi – okrężnie
mawate – obrót
mokuso – zamknąć oczy
moro – obie
morote – obie ręce
naura – powrót
neko – kot
ne-waza – techniki walki w parterze
nihon – podwójny
nogare – oddychanie tonujące
nunchaku – cep do ryżu stosowany w walce przez wieśniaków
obi – pas
oi – zgodnie
osu – tak, dziękuję, pozdrowienie
rei – ukłon
sakotsu – obojczyk
sanbon – potrójny
sanchin – trójkąt
satori – stan oświecenia
sayonara – pożegnanie
sayu – bok, w płaszczyźnie bocznej
seiza – pozycja siedząc, usiąść
sempai – starszy stopniem, ranga
sensei – nauczyciel
shin – prawda
shinden – świątynia (w dojo miejsce szczególnego kultu)
shiro – biały
shurikenkatana – miecz samurajski
tai – ciało
tameshi wari – technika rozbijania twardych przedmiotów
tatami – tradycyjna mata japońska
te – ręka
tobi – skakać
tsuru – żuraw
uchi-deshi – osobisty uczeń
yame – przerwać
yasume – relaks
yubi – palce
zazen pozycja medytacji siedząc

Liczebniki
ichi – 1
ni – 2
san – 3
shi /yon – 4
go – 5
roku – 6
shichi – 7
hachi – 8
kyu – 9
ju – 10
ju ichi – 11
ju ni – 12
ju san – 13
ju yon – 14
ju go – 15
ju roku – 16
ju shichi – 17
ju Haich – 18
ju kyu – 19
ni ju – 20
san ju – 30
yon ju – 40
yon ju go – 45
go ju – 50
roku ju – 60
shichi ju – 70
hachi ju – 80
kyu ju – 90
hyaku – 100
nihyaku – 200
sanbyaku – 300
yonhyaku – 400
gohyaku – 500
roppyaku – 600
nanahyaku – 700
happyaku – 800
kyuhyaku – 900
sen – 1000
man – 10000

Udostępnij