8 czerwca 2016

Etykieta dojo

Etykieta dojo

Trening karate oparty jest na japońskiej etykiecie, co odnosi się stosowania komend w języku japońskim i przestrzegania określonych zasad opartych na dyscyplinie, szacunku, w duchu kultury japońskiej. Ma to również podkreślać specyficzny charakter tej sztuki walki, gdzie oprócz technik samoobrony kształtujemy również swoją osobowość i charakter, co znajduje odzwierciedlenie również w przysiędze dojo. Oto podstawowe zasady obowiązujące każdego karatekę:

Wchodząc lub opuszczając dojo (sala ćwiczeń), stań w wejściu, twarzą do środka sali, ukłoń się mówiąc głośno Osu. Wyrażasz w ten sposób szacunek dla miejsca ćwiczeń czyli dojo i osób w nim się znajdujących.

Do dojo wchodzisz bez obuwia.

Każdy trening rozpoczyna się od ustawienia w szeregach w pozycji Fudo-dachi według stopni – od najwyższego z przodu, od prawej strony i dalej każdy kolejny stopień w następnych szeregach. Wszyscy powinni być ustawieni w równych odstępach od siebie.

Trening zaczyna się i kończy w pozycji Seiza (siad klęczny, pośladki na pietach, plecy proste, dłonie zaciśnięte w pięści na pachwinach) i komendą Mokuso (zamknięcie oczu), po której następuje, krótka medytacja Zazen, mająca na celu wyciszenie się, oczyszczenie umysłu i skoncentrowanie swoich myśli na treningu oraz zrelaksowanie ciała. Następnie jest komenda Mokuso-Yame (otwarcie oczu), po której wykonuje się ukłony wyrażające szacunek i podziękowanie Shinden/ Sensei/Sempai lub Otogai ni rei.

Jeśli spóźnisz się na trening, wejdź do dojo z zachowaniem pierwszej reguły, uklęknij w pozycji seiza z oczami zamkniętymi, blisko wejścia, twarzą do ściany, jednocześnie tyłem do ćwiczących i czekaj na komendę prowadzącego trening. Kiedy instruktor pozwoli ci dołączyć do ćwiczących, przyjmij pozycję fudo-dachi, ukłoń się i powiedz osu oraz „Shitsurei Shimasu”, co można przetłumaczyć jako „przepraszam za zakłócenie treningu”. Następnie szybko dołącz na koniec grupy.

Ćwiczy się zawsze boso, w czystych, białych karategi. Nie dozwolony jest inny strój sportowy.

Twoje karategi powinno być zawsze czyste i schludne. Nigdy nie powinieneś prać swojego pasa. Symbolizuje on ducha twojego ciężkiego treningu. Mężczyzna trenujący karate nie powinien nosić żadnych t-shirtów lub innej garderoby pod karate-gi. W czasie treningu nie zdejmuj żadnej części karate-gi, jeśli nie dostaniesz takiego polecenia.

Ze względów bezpieczeństwa, twojego i współćwiczących, nie wolno ci nosić żadnej biżuterii, zegarków podczas treningów. Nie powinieneś również podczas treningu mieć na sobie żadnych innych ozdób.

Zawsze kiedy dostaniesz jakieś polecenie, wykonaj je szybko, bez ociągania się. Jeśli zostałeś poproszony o zmianę miejsca lub zostałeś przywołany przez prowadzącego, przemieszczaj się szybko, nie spaceruj.

Nigdy nie opuszczaj szeregu, bez zapytania instruktora o pozwolenie. Jeśli musisz wyjść z szeregu, nie przechodź pomiędzy prowadzącym a ćwiczącymi. Przejdź za swoim szeregiem w bok i stamtąd poruszaj się dalej. Nigdy nie wolno ci opuścić sali podczas treningu bez pozwolenia instruktora.

W dojo zawsze zwracaj się do instruktora i starszych stopniem zgodnie z ich tytułem (Shihan, Sensei, Sempai). Kiedy zwracają się do ciebie odpowiadaj im głośnym Osu.

Trening powinieneś traktować poważnie. Podczas ćwiczeń nie śmiej się, nie rozmawiaj, nie zakłócaj treningu, nie przeszkadzaj i nie rozpraszaj innych. Zawsze powinieneś stać w fudo-dachi, czekając na kolejna komendę.

Wszystkie polecenia instruktora wydawane w dojo powinny być wykonywane bez dyskusji. Nie podważaj poleceń instruktora. Każde polecenie potwierdzaj głośnym Osu. Jeśli wykonanie jakiegoś polecenia jest dla ciebie zbyt trudne, wykonaj je jak najlepiej potrafisz.

Nie odmawiaj wspólnego ćwiczenia lub walki, jeśli zostaniesz poproszony przez starszego stopniem, jednocześnie nie powinieneś się sam o to zwracać do wyższego stopniem.

Zawsze kiedy rozpoczynasz ćwiczenie z partnerem ukłoń się i powiedz Osu. W taki sam sposób podziękuj partnerowi za wspólne ćwiczenie.

Nie zaczynaj walki – Kumite bez wyraźnego polecenia instruktora.

Podczas przerwy na treningu nie siadaj na krześle, nie opieraj się o ściany, nie leż. Zamiast tracić czas wykonuj jakieś luźne ćwiczenia.

Jeśli chcesz poprawić pas lub karate-gi obróć się na prawo od frontu ćwiczących lub partnera, z którym ćwiczysz.

Dbaj o swoją higienę osobistą. Pamiętaj, by zawsze mieć krótko obcięte paznokcie u dłoni i stóp oraz mieć czyste stopy i ręce.

W dojo nie wolno ci jeść, pić, palić papierosów, żuć gumy czy zachowywać się w niestosowny sposób.

Powinieneś czuć się odpowiedzialnym za to, by dojo było czyste, posprzątane i bezpieczne.

Udostępnij