8 czerwca 2016

Karate dla dzieci i młodzieży

Przygodę z karate mogą zaczynać dzieci już od 5. roku życia. W tej początkowej fazie trening ma charakter przede wszystkim ogólnorozwojowy, z podstawowymi elementami karate. Przez formę zabawy dzieci uczą się sposobów poruszania, poznają prawidłowe pozycje oraz podstawowe uderzenia, kopnięcia, bloki. Metody treningu opierają się w dużej mierze na ćwiczeniach korekcyjnych, zapobiegających wadom postawy, na które szczególnie narażone są dzieci w fazie wzrostu czyli 5-8 lat oraz młodzież. Dzięki udziałowi w zajęciach poprawia się ogólna sprawność, a charakter treningu uczy systematyczności.

Kyokushin_00241_m

Dzieci starsze i młodzież rozwijają cechy motoryczne (szybkość, gibkość, wytrzymałość, koordynację ruchową), poznają bardziej zaawansowane techniki karate, uczą się je rozumieć i odpowiednio je stosować. Ćwiczą złożone układy form karate – kata, aż w końcu podejmują trening kontrolowanej walki bezkontaktowej i z lekkim kontaktem, według bezpiecznych reguł i w odpowiednich, specjalistycznych ochraniaczach.

Ćwiczenia na poszczególnych etapach są odpowiednio dobrane pod względem intensywności, stopnia trudności i tematyki.

Systematycznie i według jasno określonych reguł dzieci i młodzież zdają egzaminy na wyższe stopnie, niektórzy biorą udział w zawodach. Pozwala im to przezwyciężać stres, własne zahamowania oraz wpływa na poczucie własnej wartości. System stopni w karate uczy szacunku do siebie i do innych, a udział w zawodach pobudza do zdrowego współzawodnictwa.

Karate, wbrew temu co się powszechnie uważa, eliminuje u dzieci i młodzieży złe i agresywne nawyki. Stają się one wręcz spokojniejsze, otwarte na innych, ponieważ zyskują pewność siebie, a tylko niska samoocena powoduje przemoc i znęcanie się nad słabszymi. Trening zorientowany na skuteczną samoobronę, poprzez wprowadzenie specyficznej dyscypliny, uczy szacunku i powstrzymywania się od gwałtowności oraz brania odpowiedzialności za własne umiejętności.

W karate jest miejsce dla małego, dużego, chudego i grubego, silnego i słabego. To co czasami jest słabością, w karate można przekuć w siłę. Dowodzili tego najwięksi mistrzowie, jak chociażby shihan Kenji Midori – założyciel Shinkyokushin, który mimo niskiego wzrostu pokonywał skutecznie dużo większych i cięższych od siebie, stając się Mistrzem świata.

Każde dziecko i każdy młody człowiek może brać udział w zajęciach karate i każdy ma szansę na swój indywidualny rozwój i osiągnięcie sukcesu, ponieważ liczy się przede wszystkim pokonywanie własnych barier.

Kyokushin_00115_m
Karate przekazuje też etyczne wartości i pewną filozofię nakazującą przede wszystkim uprzejmość, szacunek, sumienność i powstrzymywanie się od gwałtowności. Przekazywany system wartości nie ma charakteru autorytatywnego, ale przekazywany jest w taki sposób, by młodzi karatecy rozumieli znaczenie i potrzebę określonego zachowania.

Ćwiczenia w grupie, wśród rówieśników, w jednakowym stroju (karategi), przestrzegając określonych zasad rozbudza poczucie przywiązania i przynależności. Nikt nie czuje się tutaj odrzucony, gorszy. Ćwiczenia wymagające utrzymania właściwej postawy, powtarzania określonych sekwencji ruchu, w dodatku w odpowiednim tempie i z odpowiednią dynamiką bardzo rozwijają umiejętność koncentracji.

Techniki karate tj. bloki, uderzenia, kopnięcia oraz towarzyszące im ćwiczenia przewrotów, wyskoków, biegi dają upust dla niespożytej energii, którą posiada każdy młody człowiek i właściwie ją ukierunkowują.

Karate jest świetną drogą do wszechstronnego rozwoju fizycznego, kształtowana silnego charakteru, stanowczości, uczenia się dążenia do celu i koncentracji, mądrego radzenia sobie z agresją rówieśników i zachowywania spokoju w różnych sytuacjach życiowych, a także jest właściwą metodą wychowywania według ogólnoludzkich zasad dobrego współżycia społecznego i pozytywnego stosunku do świata.

Udostępnij